Wat zijn de zakelijke lasten op de afrekening?

Zakelijke lasten zijn de lasten die de gemeente en het waterschap ieder jaar bij een woningeigenaar in rekening brengen. Denk bijvoorbeeld aan de onroerende zaak belasting (OZB), waterschapslasten of het rioolrecht.
Degene die op 1 januari van een jaar eigenaar is van de woning, betaalt de zakelijke lasten voor het hele jaar.
Dit betekent dat wanneer je een huis koopt en in eigendom geleverd krijgt, de verkoper de zakelijke lasten voor het hele jaar al heeft voldaan. De notaris zorgt er voor dat je als koper aan de verkoper de lasten vergoed die hij al heeft betaald voor de nog resterende periode van dat jaar. Deze vergoeding zet de notaris op de afrekening bij verkoper en koper. Je hoeft dat dus als partijen niet zelf meer uit te rekenen en uit te voeren. Tenminste: dat doet de notaris als je dat als verkoper en koper van tevoren bent overeengekomen. In de praktijk wordt dit vrijwel altijd in de koopovereenkomst opgenomen.