Wat is een verblijvingsbeding?

Een verblijvingsbeding is een afspraak die je kunt opnemen in een samenlevingscontract waardoor in geval van overlijden of faillissement van één van de partners automatisch het gezamenlijke bezit bij de ander in bezit blijven (“verblijven”).