Wat is een KIK-akte?

KIK is een afkorting van Keten Integratie Kadaster. Met de KIK-procedure wordt een akte volledig geautomatiseerd door de notaris bij het Kadaster aangeleverd. Denk aan een leveringsakte en een hypotheekakte. Dat scheelt het Kadaster tijd en geld. Daarom brengt het Kadaster een lager inschrijvingstarief in rekening en scheelt je dat geld.

In een aantal gevallen kan de notaris een leveringsakte niet via KIK opstellen:

  • Eén eigenaar tekent per volmacht of handelt in verschillende hoedanigheden.
  • Er sprake is van een gedeeltelijk perceel.
  • De levering tot stand komt via erfopvolging (denk bijvoorbeeld aan een erfgenaam die een geërfde woning verkoopt).
  • Er is gebruik gemaakt van buitenlandse identiteitsbewijzen en/of verblijfsdocumenten.
  • Bij beperkte rechten (erfpacht bijvoorbeeld).
  • Het verkochte maakt deel uit van een (nieuwbouw)project en er moeten “beperkte rechten” worden gevestigd.
  • één of beide partijen wonen in het buitenland.

Ook kan nog niet iedere Hypotheekakte via KIK worden opgesteld. Niet alle hypotheekbanken werken aan dit systeem mee. En voor de akte gelden nog een paar andere voorwaarden (het moet bijvoorbeeld gaan om gehele kadastrale percelen).