Wat is een kandidaat-notaris?

Een kandidaat-notaris is iemand die een universitaire studie notarieel recht heeft gedaan en op een notariskantoor werkt.

Het is dus een jurist.

Als een kandidaat-notaris daarna dan nog een driejarige notariële Beroepsopleiding volgt en enige jaren werkervaring heeft, is de kandidaat-notaris “waarnemingsbevoegd”. Hij of zij kan dan de notaris vervangen bij officiële akten. Na nog een aantal jaren werkervaring kan de kandidaat-notaris benoemd worden tot notaris. Maar dat is niet verplicht. Er zijn ook mensen die, om verschillende redenen, hun hele werkzame leven kandidaat-notaris willen blijven