Wanneer teken je de huwelijkse voorwaarden?

Als je trouwt en je regelt niets via de notaris, dan bepaalt de wet dat je trouwt in de wettelijke “beperkte gemeenschap van goederen”. Heel kort gezegd: wat je bij trouwen hebt dat hou je en wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd is van je samen.

Maar je mag er ook voor kiezen om te trouwen in algehele gemeenschap van goederen (dan is alles bij trouwen en na trouwen van je samen). Dat moet je dan wel voor de huwelijksdatum vastleggen bij de notaris in een notariële akte.

Of je wilt juist dat er helemaal geen huwelijksgemeenschap van goederen ontstaat, ook niet een beperkte. Dit doet zich wel voor bij ondernemers (om de partner te beschermen als het met het bedrijf verkeerd zou gaan) of bij mensen die bij trouwen een (groot) verschil in vermogen hebben opgebouwd (zodat dit niet bij een scheiding hoeft te worden verdeeld).
Maar er kunnen ook andere redenen een rol spelen.

Het voorgaande geldt overigens precies zo als mensen een “geregistreerd partnerschap” aangaan (niet te verwarren met een samenlevingscontract overigens).