Moet een voogdijregeling notarieel worden vastgelegd?

Gebruikelijk is wel om een voogdijregeling notarieel vast te leggen, namelijk in een testament. Maar je kunt ook een voogd aanwijzen door een aantekening in het gezagsregister via rechtspraak.nl (dit is gratis). In een testament kun je wel een (veel) uitgebreidere regeling opnemen.
Voogdij regel je voor het geval je kinderen hebt, je beiden als ouders overlijdt en er dan nog één of meer kinderen minderjarig zijn.
Vaak wordt in een testament gelijk met een voogdijregeling ook een bewindregeling opgenomen (wie beheert de erfenis van kinderen als ze nog jong zijn en tot welke leeftijd). En wordt een executeur aangesteld (dien namens jonge kinderen de erfenis formeel mag afhandelen).