Ik ben erfgenaam. Hoeveel erfbelasting betaal ik in 2021?

Als je in 2021 een erfenis ontvangt dan is een bepaald bedrag vrijgesteld van erfbelasting (vroeger ook wel successierechten genoemd). Erf je meer dan het vrijgestelde bedrag dan moet je over het meerdere erfbelasting betalen. De volgende vrijstellingen en tarieven zijn van toepassing voor 2021. (bron: website belastingdienst).
Hoeveel vrijstelling je krijgt hangt af van je relatie met de overledene. Het maakt verschil of je echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner met een notarieel samenlevingscontract bent (grote vrijstelling ruim 670.000 euro) of een kind of kleinkind bent van de overledene (vrijstelling van (iets meer dan) 21.000 euro) of een ander familielid dan wel helemaal geen familie(vrijstelling van iets meer dan 2.000 euro). Over het bedrag dat je meer ontvangt dan de vrijstelling moet je erfbelasting betalen. Check op belastingdienst.nl voor het overzicht van alle vrijstellingen en erfbelastingtarieven.