Hoe weet ik of iemand een testament had?

Je kunt via het Centraal Testamenten Register (CTR) opvragen of iemand een testament had. Je moet wel nabestaande zijn en je moet een overlijdensakte kunnen tonen.
In Nederland is het niet mogelijk te weten te komen of een levend iemand een testament heeft. Dat is geheim.
Door het CTR te raadplegen, komt je er achter of er een testament van de overledene is. Dat is dus het eerste wat je na gaat bij het afhandelen van het erfenis.
Meestal gaat men naar een notaris om bij het CTR te checken of er een testament is en zo ja, om dit op te vragen en te zien wat dit inhoudt.