Hoe lang duurt de afwikkeling van de erfenis?

Het afwikkelen van de erfenis is een ingewikkeld juridisch proces waarbij veel regelwerk komt kijken. Over het algemeen verloopt de procedure voor de afwikkeling van de erfenis in drie stappen:

Verklaring van erfrecht; in een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op de erfenis.

Successieaangifte; enkele maanden na het overlijden wordt er door de Belastingdienst een aangifteformulier erfbelasting verzonden naar erfgenamen met het verzoek om de aangifte te doen voor het betalen van belasting over de erfenis. Komt er geen formulier binnen, maar weet je dat je wel erfbelasting moet betalen, dan vraag je zelf zo’n formulier aan.

Definitieve verdeling van alle goederen.

De afwikkeling van de erfenis kan soms wel jaren in beslag nemen. Vooral als er sprake is van meerdere erfgenamen die moeilijk tot overeenstemming kunnen komen over de verdeling van de erfenis. Nadat alle belastingen zijn afgedragen en alle schulden (bijvoorbeeld leningen) en rekeningen (bijvoorbeeld de kosten van de executeur) zijn betaald, wordt het overgebleven geld uitgekeerd aan de erfgenamen.