Een erfenis, wat nu?

Er komen zo veel verschillende erfenis-situaties voor dat het algemene advies is: ga naar een notaris voor informatie als je erfgenaam van iemand bent.

Dit speelt in het bijzonder als je te horen krijgt dat je erfgenaam bent van iemand die is overleden en je die persoon niet of minder goed kende. Wat je niet wilt is dat je, door bepaalde handelingen, ineens wordt opgezadeld met schulden van de overledene. Je kunt advies krijgen hoe te handelen. Je wilt weten wat het testament voor je betekent.

Je kunt overleggen met de andere erfgenamen wie de afhandeling van de erfenis op zich neemt. Soms is in het testament al iemand daarvoor aangewezen (de “executeur”).

Vaak erven kinderen samen van de ouders als die zijn overleden en weten de kinderen wel hoe de erfenis er ongeveer uit ziet, bijvoorbeeld omdat een kind jarenlang al de financiën van de ouders heeft gedaan. Dan nog blijft het advies om langs een notaris te gaan om informatie te vragen.